Profil - Dorożko Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej