Profil - Dowejko Albin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej