Profil - Dowgiałło Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej