Profil - Dowgul Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej