Profil - Downar Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej