Profil - Downar Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej