Profil - Downar-Zapolski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej