Profil - Dórre Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej