Profil - Drabiuk Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej