Profil - Draczan Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej