Profil - Dragan Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej