Profil - Dragun Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej