Profil - Draugialis Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej