Profil - Drążek Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej