Profil - Drążek Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej