Profil - Drążek Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej