Profil - Drążkowski Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej