Profil - Drejzin Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej