Profil - Dresler Leonard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej