Profil - Dreszer Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej