Profil - Dreszer Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej