Profil - Drewnowski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej