Profil - Drobniewicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej