Profil - Drogoszewski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej