Profil - Drozd Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej