Profil - Drozd Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej