Profil - Drozdowski

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej