Profil - Drożyński Lucjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej