Profil - Drupka Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej