Profil - Drwal Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej