Profil - Drwal Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej