Profil - Dryglak Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej