Profil - Dryglak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej