Profil - Drzewiecki Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej