Profil - Drzystek Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej