Profil - Drzystek Wojciech

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej