Profil - Dubinin Paweł

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej