Profil - Dubnaniewicz Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej