Profil - Dubrownik Adolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej