Profil - Dubski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej