Profil - Duchnik Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej