Profil - Duda J.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej