Profil - Duda Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej