Profil - Duda Emil

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej