Profil - Dudek Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej