Profil - Dudek Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej