Profil - Dudojc Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej