Profil - Dudzicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej