Profil - Dudzik Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej