Profil - Dudziński Wacław Walenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej